Polityka prywatności

I.            Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony zoukwroclove.pl (klauzula informacyjna)

1.        Administrator Twoich danych osobowych:

Fundacja Dance Wroclove Foundation, z siedzibą pod adresem: Pl. Św. Macieja 10/8, 50-244 Wrocław, woj. Dolnośląskie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000950472, REGON:521147352, NIP:898-227-33-75,

Kompeks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Głowackiego 8/14, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000936667, NIP: 5472228753, REGON: 520722908

prowadzący serwis pod adresem: zoukwroclove.pl

2.      Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@zoukwroclove.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Fundacji.

3.      W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies).

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony zoukwroclove.pl.

Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych zoukwroclove.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie zoukwroclove.pl

4.      Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do usług strony internetowej zoukwroclove.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone.

5.      Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W odniesieniu do usług zoukwroclove.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronie zoukwroclove.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

6.      Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług witryny zoukwroclove.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach zoukwroclove.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług zoukwroclove.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług zoukwroclove.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

7.       Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracowników oraz współpracowników administratora upoważnionych przez niego.

8.      Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9.      Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

·         prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

·         prawo żądania sprostowania danych,

·         prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

·         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

·         prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora

Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 1 oraz 2.

II.            Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników

1.        Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez Fundacja Dance Wroclove Foundation, z siedzibą pod adresem: Pl. Św. Macieja 10/8, 50-244 Wrocław, woj. Dolnośląskie.

2.      Fundacja Dance Wroclove Foundation, z siedzibą pod adresem: Pl. Św. Macieja 10/8, 50-244 Wrocław, woj. Dolnośląskie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000950472, REGON:521147352, NIP:898-227-33-75, prowadząca serwis pod adresem: zoukwroclove.pl

3.      Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail: info@zoukwroclove.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Fundacji.

4.      Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:

·         świadczenia usług/wykonania umowy przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

·         przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

·         zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

·         księgowo-podatkowych – obowiązek wynikający z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

·         dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

·         wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.

6. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

7. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):

·         Prawo dostępu do danych;

·         Prawo do sprostowania danych;

·         Prawo do usunięcia danych;

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania;

·         Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);

·         Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);

·         Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;

·         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane w oparciu o upoważnienie administratora jego pracownikom i współpracownikom, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usług zakwaterowania.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

III.            Pliki cookies

 

Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.