Bilety

Przed przystąpieniem do zakupu biletu należy zapoznać się z regulaminem i warunkami sprzedaży dostępnymi TUTAJ. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją poniższych warunków:

ZWROT PASSÓW

Po zakupie biletu istnieje możliwość zwrotu do  do 20 marca 2024. Po tym terminie zwroty będą obciążone dodatkowymi kosztami.

ODSPRZEDAŻ PASSÓW

Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Po dokonaniu jednej zmiany nie można dokonać więcej zmian dla danego passa.

  • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa możliwa jest tylko do 20 maja 2023. Po tym terminie nie dokonujemy już zmian.
  • Zmieniając nazwisko przypisane do passa nowy właściciel passa dopłaca różnicę między jego ceną nominalną (obowiązującą w dniu zakupu passa przez pierwotnego nabywcę), a aktualnie obowiązującą ceną w dniu zmiany nazwiska / odsprzedaży passa przelewem na rachunek bankowy organizatora lub on-line w ciągu 48h.

WYMIANA PASSÓW

  • Możliwa jest wymiana typu passa na inny, o ile łączy się to z rozszerzeniem zakupionego pakietu festiwalowego. W tym celu należy zgłosić chęć wymiany passa i dopłacić różnicę w cenie między aktualną ceną nowego passa (zgodnie z cennikiem na dzień wymiany) a wcześniej zapłaconą kwotą, przelewem na rachunek bankowy organizatora lub w biurze festiwalowym.
  • Zmniejszenie pakietu festiwalowego/rodzaju passa traktujemy jako zwrot i obowiązuje przy tym polityka zwrotu.