Cennik

Typ biletu Cena Early Bird Cena regularna
Single Path 250 PLN / 60 ~EUR 290 PLN / ~70 EUR
Master Path 300 PLN / 70 ~EUR 340 PLN / ~80 EUR
Marathon Pass 250 PLN / 60 ~EUR 290 PLN / ~70 EUR
Beginner Pass 200 PLN / 50 ~EUR 240 PLN / ~50 EUR

Uwaga! Liczba dostępnych biletów jest ściśle ograniczna i zależy również od proporcji płci uczestników.

Single Path – Umożliwia wstęp na warsztaty w ramach wybranej pojedynczej Ścieżki, wszystkie warsztaty typu open we wszystkie dni (bez praktisów).

Master Path – Umożliwia wstęp na warsztaty w ramach Ścieżki Master Path, wszystkie warsztaty typu open we wszystkie dni (bez praktisów).

Beginner Pass – Umożliwia wstęp na warsztaty ścieżki Beginner Path, wszystkie warsztaty typu open we wszystkie dni (bez praktisów).

Marathon Pass – Umożliwia wstęp na wszystkie imprezy wieczorne oraz Social Dance Party w ciągu dnia (wszystkie praktisy).