Bilety

Przed przystąpieiniem do zakupu biletu należy zapoznać się z regulaminem i warunkami sprzedaży dostępnymi TUTAJ. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją poniższych warunków:

ZWROT PASSÓW

Po zakupie biletu istnieje możliwość zwrotu  do 20 marca 2023. Po tym terminie zwroty bÄ™dÄ… obciążone dodatkowymi kosztami.

ODSPRZEDAŻ PASSÓW

Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Po dokonaniu jednej zmiany nie można dokonać więcej zmian dla danego passa.

  • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa możliwa jest tylko do 20 maja  2023 . Po tym terminie nie dokonujemy już zmian.
  • ZmieniajÄ…c nazwisko przypisane do passa nowy wÅ‚aÅ›ciciel passa dopÅ‚aca różnicÄ™ miÄ™dzy jego cenÄ… nominalnÄ… (obowiÄ…zujÄ…cÄ… w dniu zakupu passa przez pierwotnego nabywcÄ™), a aktualnie obowiÄ…zujÄ…cÄ… cenÄ… w dniu zmiany nazwiska / odsprzedaży passa przelewem na rachunek bankowy organizatora lub on-line w ciÄ…gu 48h.

WYMIANA PASSÓW

  • Możliwa jest wymiana typu passa na inny, o ile Å‚Ä…czy siÄ™ to z rozszerzeniem zakupionego pakietu festiwalowego. W tym celu należy zgÅ‚osić chęć wymiany passa i dopÅ‚acić różnicÄ™ w cenie miÄ™dzy aktualnÄ… cenÄ… nowego passa (zgodnie z cennikiem na dzieÅ„ wymiany) a wczeÅ›niej zapÅ‚aconÄ… kwotÄ…, przelewem na rachunek bankowy organizatora lub w biurze festiwalowym.
  • Zmniejszenie pakietu festiwalowego/rodzaju passa traktujemy jako zwrot i obowiÄ…zuje przy tym polityka zwrotu.