Bilety

Przed przystąpieiniem do zakupu biletu należy zapoznać się z regulaminem i warunkami sprzedaży dostępnymi TUTAJ. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją poniższych warunków:

ZWROT PASSÓW

Przy zakupie passa obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu zwroty nie bedą przyjmowane.

ODSPRZEDAŻ PASSÓW

Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Po dokonaniu jednej zmiany nie można dokonać więcej zmian dla danego passa.

  • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa możliwa jest tylko do 20 kwietnia  2021 r. Po tym terminie nie dokonujemy już zmian.
  • Zmieniając nazwisko przypisane do passa nowy właściciel passa dopłaca różnicę między jego ceną nominalną (obowiązującą w dniu zakupu passa przez pierwotnego nabywcę), a aktualnie obowiązującą ceną w dniu zmiany nazwiska / odsprzedaży passa przelewem na rachunek bankowy organizatora do 28 kwietnia 2021 r.

WYMIANA PASSÓW

  • Możliwa jest wymiana typu passa na inny, o ile łączy się to z rozszerzeniem zakupionego pakietu festiwalowego. W tym celu należy zgłosić chęć wymiany passa i dopłacić różnicę w cenie między aktualną ceną nowego passa (zgodnie z cennikiem na dzień wymiany) a wcześniej zapłaconą kwotą, przelewem na rachunek bankowy organizatora lub w biurze festiwalowym.
  • Zmniejszenie pakietu festiwalowego/rodzaju passa traktujemy jako zwrot i obowiązuje przy tym 14 dniowa polityka zwrotu.